Diensten

Taxipaskeuring

Voor het aanvragen en bij iedere verlenging van een chauffeurskaart (taxipas) heeft u een chauffeursdiploma, een verklaring omtrent gedrag en een geneeskundige verklaring nodig. Voor de geneeskundige verklaring is een medische keuring door een bedrijfsarts noodzakelijk.

De keuringen worden uitgevoerd volgens de ‘Regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen’. Hierin staan de eisen beschreven waaraan de keurling moet voldoen. Op de website van het CBR (www.cbr.nl) kunt u deze downloaden.

Voor het formulier 'Geneeskundige verklaring' en informatie over de chauffeurskaart kunt u terecht op de website van KIWA (www.kiwaregister.nl).

De chauffeurskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar. KIWA geeft deze kaarten uit.

Wat u moet doen voor de medische keuring:

 • Start ruim op tijd
 • Neem het formulier 'Geneeskundige verklaring' mee naar de keuring

Tijdens de medische keuring:

 • De bedrijfsarts neemt de vragenlijst met u door en voert een onderzoek uit
 • De bedrijfsarts beslist over de medische geschiktheid en vult dit in op de 'Geneeskundige verklaring'
 • De ‘Geneeskundige verklaring’ krijgt u mee en stuurt u vervolgens samen met de andere benodigde documenten op naar de IVW

Het onderzoek bestaat uit:

 • Bloeddrukmeting in rust
 • Oogonderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden)
 • Gehooronderzoek
 • Bloedonderzoek op aanwezigheid van glucose (suiker)
 • Lichamelijk onderzoek (mobiliteit, coördinatie, evenwicht)

Voor de medische keuring dient u mee te brengen:

 • De ingevulde ‘Vragenlijst gezondheidstoestand’
 • Identiteitsbewijs
 • Eventuele medicijnen en brieven van specialisten of huisarts
 • Bril of lenzen (in het geval van lenzen ook de sterkte van de lenzen meebrengen)

In samenwerking met:

CBRCBR Gelderland-zuid

Kosten (inclusief BTW):

70,00

Afspraakduur:

20 minuten