Diensten

75+ Keuring

Maak een afspraak

Vanaf uw 75ste jaar is voor de verlenging van uw rijbewijs een medische keuring door een arts noodzakelijk. De keuring wordt uitgevoerd volgens de ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’. Hierin staan de eisen beschreven waaraan de keurling moet voldoen. Het ‘Keuringsverslag’ wordt digitaal ingevuld en ingestuurd naar het CBR. Het CBR beslist uiteindelijk over de goedkeuring.

Wat u moet doen voor de medische keuring:

 • Start ruim (6 maanden) vóór uw rijbewijs verloopt. Als u door het CBR wordt verwezen naar een of meerdere medisch specialisten brengt dat namelijk wachttijd met zich mee.
 • Met uw DigiD logt u in bij Mijn CBR. Online koopt u een 'Gezondheidsverklaring' die u ook online invult en instuurt naar het CBR.
  U kunt de 'Gezondheidsverklaring' ook bij uw gemeentehuis kopen en deze invullen en opsturen naar het CBR.
 • Het CBR beoordeelt vervolgens de ingevulde 'Gezondheidsverklaring'.
 • Hierna ontvangt u van het CBR (digitaal of per post) het 'Keuringsverslag' en een begeleidende brief ‘Verwijzing arts voor keuring’.
  In deze brief staan een of meerdere ZD-codes. Neem deze mee naar de medische keuring.

Tijdens de medische keuring:

 • De bedrijfsarts voert een onderzoek uit.
 • De bevindingen van het onderzoek worden d.m.v. uw ZD-code digitaal ingestuurd naar het CBR.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Bloeddrukmeting in rust
 • Oogonderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden)
 • Gehooronderzoek
 • Bloedonderzoek op aanwezigheid van glucose (suiker)
 • Lichamelijk onderzoek (mobiliteit, coördinatie, evenwicht)

Voor de medische keuring dient u mee te brengen:

 • De ZD-code(s)
 • Identiteitsbewijs
 • Eventuele medicijnen en brieven van specialisten of huisarts
 • Bril of lenzen (in het geval van lenzen ook de sterkte van de lenzen meebrengen)

Kosten (inclusief BTW):

65,00

Afspraakduur:

20 minuten