Diensten

Geneeskundige verklaring buschauffeur

Maak een afspraak

Een buschauffeur dient op grond van artikel 74 van het Besluit Personenvervoer bij een controle een geldige ‘Geneeskundige verklaring’ te kunnen overleggen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Uit de verklaring blijkt dat de chauffeur geen medische afwijkingen heeft welke hem/haar belet een bus naar behoren te besturen. De chauffeur beschikt over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen. Hiervoor is een medische keuring door een bedrijfsarts verplicht. De bedrijfsarts beslist uiteindelijk over de goedkeuring.

Wat u moet doen voor de medische keuring:

 • Vult u de ‘Vragenlijst gezondheidstoestand’ in en neem deze mee naar de keuring

Tijdens de medische keuring:

 • De bedrijfsarts neemt de vragenlijst met u door en voert een onderzoek uit.
 • Bij geschiktheid ontvangt u na de keuring de 'Geneeskundige verklaring'.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Bloeddrukmeting in rust
 • Oogonderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden)
 • Gehooronderzoek
 • Bloedonderzoek op aanwezigheid van glucose (suiker)
 • Lichamelijk onderzoek (mobiliteit, coördinatie, evenwicht)

Voor de medische keuring dient u mee te brengen:

 • De ingevulde ‘Vragenlijst gezondheidstoestand’
 • Identiteitsbewijs
 • Eventuele medicijnen en brieven van specialisten of huisarts
 • Bril of lenzen (in het geval van lenzen ook de sterkte van de lenzen meebrengen)

Kosten (inclusief BTW):

70,00

Afspraakduur:

20 minuten